กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สิงห์บุรีจัดโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ” เริ่มพฤศจิกายน 2557

วันที่ 5 พ.ย. 2557 )
วีรยุทธ รวดเร็ว
 

                        นางประภาพรรณ  อินทรประเสริฐ  วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี  เปิดเผยว่า  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  จัดทำโครงการ "ผู้ว่าพาทำบุญ”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะและนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุคใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองตลอดไป

                        โดยกิจกรรมกำหนดจัดให้ข้าราชการได้ไปร่วมทำบุญตามวัดต่างๆ หมุนเวียนกันไปทั้งปี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมทำบุญทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง  ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2557  เป็นเดือนแรก  และครั้งแรกกำหนดทำบุญในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ที่วัดพระนอนวรวิหาร  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย  และครั้งที่ 2 กำหนดทำบุญที่วัดโบสถ์อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ   ในเวลาทำบุญปกติของแต่ละวัด  ก็ประมาณเวลา 07.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

-***************************-

วีรยุทธ  รวดเร็ว / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode