กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์ประชาบดีสิงห์บุรีเปิดรับอาสาสมัคร

วันที่ 4 พ.ย. 2557 )
วีรยุทธ รวดเร็ว
 

                        นางสาวอุบลรัตน์  สุนทรมัจฉะ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี  เปิดเผยว่า  ขณะนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีกำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครประชาบดี ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในพื้นที่  โดยเน้นการรวมพลังและกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา  รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านสังคม  จำนวน 45 คน  ซึ่งขณะนี้กำลังรับสมัครอยู่และจะทำการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2557  ที่จะถึงนี้  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี  หมู่ที่ 6  ตำบลต้นโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี

                        สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครประชาบดี  ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  มีที่อยู่แน่นอน  เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือสังคม  มีความซื่อสัตย์  ประกอบอาชีพที่เป็นกิจจะลักษณะ  มีบุคลิกภาพดี  ความประพฤติดี  ไม่เป็นภิกษุสามเณร และไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน  ส่วนหน้าที่หลักๆ ของอาสาสมัครประชาบดี  คือ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ให้คำปรึกษากับผู้ประสบปัญหา  คอยติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวหรือชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม  และช่วยเหลือกิจกรรมเฉพาะกิจของศูนย์ประชาบดี  ในโอกาสต่างๆ

-**************************-

วีรยุทธ   รวดเร็ว / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode