TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
กองทัพภาคที่ ๑ รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิง บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๙๕๖ อัตรา

วันที่ 24 มิ.ย. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
พันเอก สิทธิ ปิยะสนธิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วย กองทัพภาคที่ ๑ กำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิง บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส แทน ฉก.พัน.ร. จำนวน ๙๕๖ อัตรา (ชาย จำนวน ๘๙๖ อัตรา, หญิง จำนวน ๖๐ อัตรา)
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยทำการรับสมัคร ณ กองทัพภาคที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร), มณฑลทหารบกที่ ๑๒ (จ.สระแก้ว), มณฑลทหารบกที่ ๑๓ (จ.ลพบุรี), มณฑลทหารบกที่ ๑๔ (จ.ชลบุรี), มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (จ.เพชรบุรี), จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี และ จังหวัดทหารบกราชบุรี
สอบคัดเลือก วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ร.๑๑ รอ. ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทภ.๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๔๐-๘๗๕๔ หรือดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ http://www.army.rta.mi.th/
จำนวนคนอ่าน 712 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode