TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี "ประเทศไทยในฝัน"ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี / ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพครู กับ ม.ราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 20 มิ.ย. 2554
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม และนายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรื่อง "บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูและการกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู และเป็นเครือข่ายสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูกับหน่วยงานผู้ใช้ครู
 
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ รองศาสตราจารย์นิเทศสุขกิจ ทัพซ้าย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ
 
และ นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู” โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เขต 20 และเขต 21 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง http://www.obec.go.th/news/8259
…………………………………………
กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 92 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode