ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพม.19 ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพครู กับ ม.ราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 20 มิ.ย. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม และนายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรื่อง "บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูและการกำกับดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู และเป็นเครือข่ายสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูกับหน่วยงานผู้ใช้ครู
 
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ รองศาสตราจารย์นิเทศสุขกิจ ทัพซ้าย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ
 
และ นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของสถานศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู” โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เขต 20 และเขต 21 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง http://www.obec.go.th/news/8259
…………………………………………
กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 1004 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน