กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมกับรับมอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดินกลับคืนสู่กรมป่าไม้กว่าสองหมื่นไร่

วันที่ 24 ก.ย. 2557 )
ธนกฤต มาตรแม้น สวท.สุโขทัย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมกับรับมอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดินกลับคืนสู่กรมป่าไม้กว่าสองหมื่นไร่
 
วันนี้ (24 ก.ย.57) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดสุโขทัย โดยช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแม่ระวิง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ จากนั้นเดินทางไปยังประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย
 
จากนั้นเวลา 11.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยโดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมกับทำพิธีรับมอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดินจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอคีรีมาศ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติรวม 7 ป่า มีพื้นที่ป่าที่รับมอบในครั้งนี้รวม 22,817 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา และยังคงมีพื้นที่ป่าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยต้องส่งมอบเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดทำข้อตกลงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการนำพื้นที่ป่าส่งมอบคืนกรมป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการกันคืนพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าที่ได้รับมอบในครั้งนี้ กรมป่าไม้จะนำไปดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ ป่าชุมชน ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode