กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป.ป.ช.ตาก เตือนระวังผู้แอบอ้างใช้ชื่อ ป.ป.ช.แต่งกายคล้ายเครื่องแบบข้าราชการอ้างให้การช่วยเหลือคดีทุจริตในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 12 ก.ย. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
                นายสุวิทย์ เรวิก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการระบาดในเรื่องการแอบอ้างชื่อ ป.ป.ช. ไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด เหตุเกิดในพื้นที่หลายจังหวัด มีองค์กรชื่อสำนักงานองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐแห่งชาติ หรือ อ.ต.ร.ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แต่งกายคล้ายเครื่องแบบข้าราชการ โดยจะส่งคนไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล แล้วแจ้งให้ทราบว่า ป.ป.ช.ได้ดำเนินการสอบทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว หากจะให้ช่วยเหลือทางคดีก็ให้มอบเงินให้ นอกจากนั้น ได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง อ้างว่าเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช. จากส่วนกลาง โดยอ้างชื่อกรรมการบางคนด้วย ซึ่งทราบว่ามีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งเตรียมเงินให้แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์กร ป.ป.ช.เป็นอย่างมาก
                 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบว่าการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถ้ามีกรณีที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานกับบุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เจ้าหน้าที่จะต้องยื่นบัตรประจำตัวแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ช.ด้วยทุกครั้งทุกครั้ง
 
 
 
 
 
                                ---------------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode