ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน (ระดับเขต) รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 )
สันติ ตะวัน สผป.สปข.1
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน (ระดับเขต) รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
        นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ในพื้นที่ 10 จังหวัดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี และ หนองบัวลำภู ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์กันมากขึ้น โดยนายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน และบรรยายพิเศษ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิธีการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำสติ๊กเกอร์ คำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย เพื่อประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
          ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประจำจังหวัดในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 200 คน โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 12,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร รับเงินรางวัล 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น และการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น(99.5 มฮ.)
 
-----------------------------สันติ  ตะวัน สผป.สปข.1-----------------------
จำนวนคนอ่าน 1118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน