TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน (ระดับเขต) รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 8 มิ.ย. 2554
สันติ ตะวัน สผป.สปข.1
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน (ระดับเขต) รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
        นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ในพื้นที่ 10 จังหวัดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี และ หนองบัวลำภู ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงกำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์กันมากขึ้น โดยนายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน และบรรยายพิเศษ เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิธีการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำสติ๊กเกอร์ คำขวัญรณรงค์ประชาธิปไตย เพื่อประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
          ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประจำจังหวัดในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 200 คน โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 12,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร รับเงินรางวัล 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ 3,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น และการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น(99.5 มฮ.)
 
-----------------------------สันติ  ตะวัน สผป.สปข.1-----------------------
จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode