ภาพกิจกรรมกรม
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 7 (ฝ่ายผลิตกภาพฯ สพป.)

(จำนวนคนอ่าน 3663 คน)

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
"การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 7
 
 
  นางจิตติมา จารุจินดา ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 7 ระว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 31 คน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหัรบผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่สนใจให้สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
     มินตรา เสาวรส ภาพ / ข่าว
     โฆสิต วงศ์ขจรสุข / บรรณาธิการ
จำนวนคนอ่าน 3664 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *