กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

วันที่ 13 ส.ค. 2557 )
 

สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557

               สำนักส่งเสริมและประสานเครือข่าย กลุ่มงานสารนิเทศ  แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เข้ารับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและเป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยนชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

               1.ประเภทบุคคล ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน 3 รางวัล), เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เกิน 3 รางวัล) และ บุคคลภาคสื่อมวลชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)

               2. ประเภทองค์กร ประกอบด้วย ภาครัฐ (ไม่เกิน 3 รางวัล), ภาคเอกชน ไม่เกิน 3

รางวัล และสื่อสารมวลชนหรือรายกรที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)

              ทั้งนี้บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 021413930, 0 2141 3925 โทรสาร 0 2143 9574 ดาวโหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ RRR.mhrc.or.th จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน

………………………………………………………………………………………………………………………….

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode