TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี "ประเทศไทยในฝัน"ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี / ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต.จังหวัดกระบี่ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัคร ส.ส.

วันที่ 1 มิ.ย. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
กกต.จังหวัดกระบี่ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัคร ส.ส. เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2554 ที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ นายไมตรี บุญยัง ประธาน กกต.จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีกล่าวปฎิญาณตนในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครเป็นไปตามกฎหมาย โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และผู้สมัคร ส.ส.และผู้สนับสนุนพรรคการเมืองเข้าร่วมพิธีประมาณ 70 คน
นายไมตรี บุญยัง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครได้เริ่มหาเสียงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความสุจริต ไม่กระทำความผิดกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน กกต.จังหวัดกระบี่จึงได้จัดทำโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัคร ส.ส. เพื่อให้การรณรงค์การหาเสียงเป็นไปตามกฎหมาย และพร้อมทั้งได้ให้ผู้สมัคร ได้ปฎิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าการรณรงค์หาเสียงในครั้งนี้ จะปฎิบัติตามพันธะสัญญา 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.มิบังควรนำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 2.จะปฎิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 3.จะไม่ใช้กลไกของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 4.จะหาเสียงเลือกตั้งโดยสันติวิธี ไม่ข่มขุ่คุกคามคู่แข่งด้วยวิธีการใด ๆ และไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้ง 5.จะยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจ
จำนวนคนอ่าน 146 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode