กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี จัดอบรมกรรมการ ที่ปรึกษา และเครือข่าย ในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรม

วันที่ 6 ส.ค. 2557 )
 
วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมความรักชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ชุมชน สังคม นำสู่สันติสุข ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการการ ที่ปรึกษา และเครือข่าย ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานการอำนวยความยุติธรรมสู่รากหญ้า จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี กระทรวงยุติธรรม เวทีการให้ความรู้ครั้งนี้มีวิทยากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเลขาธิการสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพนายอำเภอเมืองศรีราชา และนางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดใหญ่มีความเจริญเกิดขึ้นในทุกๆด้าน เช่นการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การประมง เป็นต้น ในทางกลับกัน พบว่ามีช่องว่างของคนรวยและผู้ใช้แรงงานค่อนข้างมาก รวมทั้งยังมีแรงงานต่างด้าวอยู่ทั่วทุกอำเภอ และยังพบว่ามีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวัน และที่น่าเป็นห่วงมากคือ ภัยร้ายแรงที่กำลังคุมคามลูกหลาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า ในอันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นสังคมแว้นซ์สกอยส์ ที่น่าเป็นห่วงมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนราชการ ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมมือกันป้องปรามและให้เด็กกลุ่มนี้เข้าถึงกฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ประการสำคัญคือเราต้องช่วยกันทำให้บ้านทุกบ้าน และครอบครัวอบอุ่นเพราะเป็นเกราะกำบังให้เรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นอีกต่อไป นางเตือนใจ เจริญพงษ์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้แล้ว 63 ศูนย์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมสู่รากหญ้าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยทำหน้าที่ให้การให้ความรู้ และให้บริการประชาชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการอำนวยความยุติธรรมให้เข้าถึงชาวบ้านต่อไป นอกจากนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ยังเป็นตัวแทนของกระทรวงระดับจังหวัด ในการประสานความร่วมมือ และบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาล อัยการ ตำรวจ และทนายความ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนระดับรากหญ้าได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนในเขตหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรีได้อย่างทั่วถึง ดั่งเจตนารมณ์ที่ว่า ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode