กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุโขทัย จัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

วันที่ 7 ส.ค. 2557 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
จังหวัดสุโขทัย จัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
วันนี้ (7 ส.ค.57) นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
 
นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเสริมสร้างชุมชน สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ในมิติทางศาสนาที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้มิติทางศาสนาขึ้น ซึ่งจะเป็นการนำศาสนาทุกศาสนาเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
ในการจัดโครงการสร้างความปรองดองในครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เครือข่ายทางวัฒนธรรมรวม 300 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode