กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
บทความ

วันที่ 7 ส.ค. 2557 )
 

บทความ

เรื่อง:   เพรสซิเดนท์เมดัล  พระองค์แรกของโลก

โดย:    จิตธิมา  รัตนสุนทร  ส.ปชส.นนทบุรี

....................................................................................................................................................

        gนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิ้ลยูเอฟ)โดย ดร.กัง ยอง จุง ประธานสหพันธ์ฯ และคณะมนตรี มีมติเอกฉันท์ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด  เพรสซิเดนท์เมดัล (President’s  Medal) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพิจารณาจากการที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่กีฬาแบดมินตัน เป็นคุณูปการ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ในสวนจิตรลดาเป็นสนามแบดมินตันมาตรฐานและทรงแบดมินตันด้วยพระองค์เอง ทรงร่วมกับข้าราชบริพารและข้าราชการรัฐสัปดาห์ละหลายครั้ง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกีฬาแบดมินตันมากว่าครึ่งศตวรรษ และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่สนับสนุนกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่มีต่อวงการแบดมินตันไทยและโลกทรงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทุกประเทศตระหนักในน้ำพระราชหฤทัยด้วยพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่กีฬาแบดมินตัน  

              เพรสซิเดนท์เมดัล (President’s  Medal) เป็นอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุด ที่สหพันธ์แบดมินตันโลกมอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถสูงสุด ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแบดมินตันของโลกที่โดดเด่นที่สุดเท่านั้นและไม่เคยมอบให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมาก่อน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอิสริยาภรณ์นี้ โดย ดร.กัง ยอง จุง จะนำคณะรัฐมนตรีขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอิสริยาภรณ์สูงสุดด้วยตนเองในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกีฬาแบดมินตันโลกโดยเฉพาะประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้กีฬาแบดมินตันได้รับความสำเร็จในระดับสากลทุกวันนี้

               นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งวงการแบดมินตันโลกที่ได้เห็นประจักษ์ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่อง มีน้ำพระราชหฤทัย ที่เปียมด้วยคุณธรรม ยากที่เปรียบเทียบกับสิ่งใด ๆ ได้ สมควรแล้วที่ ดร. กัง ยอง จุง จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพรสซิเดนท์เมดัล เมืองไทย พระองค์แรกของโลก 

..............................................
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode