กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวผลงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2

วันที่ 24 ก.ค. 2557 )
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 2 ประจำ ปี2557

              ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(ศพส.จ.ขอนแก่น) เร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบาย คสช. ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

             วันนี้  (24 กค 2557) เวลา 10.00 น ณ ห้องภูพาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2ปี 2557 ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสงคราม ขำต้นวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4  นางนภาพร ธีระตันติกานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  นางเพชรรัตน์ วังระหา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.ขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของศพส.ขอนแก่นผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงสู่กลุ่มเป้าหมาย ตามที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) รับผิดชอบบูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบาย คสช. ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นั้น สถานการณ์ปัญหายาเสพติด (ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)จังหวัดขอนแก่นจับกุมคดียาเสพติด ในภาพรวม จำนวน  ๕,๘๒๑ ราย  ผู้ต้องหา  ๖,๐๐๑ คน  ยาบ้า จำนวน    ๕๗๘,๗๘๒  เม็ด   ไอซ์ จำนวน ๑,๘๒๗.๘๒  กรัม  กัญชาแห้งจำนวน  ๑๔๐  กิโลกรัม  กัญชาสด จำนวน ๘๗  ต้น กระท่อม จำนวน ๑  ต้น

สารระเหย จำนวน ๓๖  กระป๋อง ส่วนยาเสพติดที่ค้าและแพร่ระบาด มากที่สุด  คือ ยาบ้า พื้นที่มีปัญหายาเสพติด มากที่สุด  ๕  อันดับแรก อ.เมืองขอนแก่น น้ำพอง บ้านไผ่ กระนวน  ชุมแพ  ผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัด เร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบาย คสช.ระยะเวลาที่กำหนด (๓๐ วัน ระหว่าง ๙ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)มี การสกัดกั้นปราบปรามจับกุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด การจับกุมในพื้นที่ ๖๑๔  ราย ของกลาง  ยาบ้า  ๓๖,๑๔๖  เม็ด การจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ จำนวน  ๑๒ ครั้งสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง  รวม  ๒,๒๐๐ คน พบสารเสพติด จำนวน ๒ คน  การจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังสถานบริการและสถานประกอบการ  สถานบันเทิง  ๒๒๖  แห่งชั่วคราม  ๑  แห่ง (อ.พระยืน)  ตรวจหอพักอาคารชุดที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์  ๑๒๔  แห่ง ตรวจร้านเกมอินเตอร์เน็ต   ๒๕๗  แห่ง ตรวจโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียด  ๕๒  แห่ง ตรวจโรงงานและสถานประกอบการ  ๖๘  แห่ง การบำบัดฟื้นฟู และสร้างภูมิคุ้มกัน การบำบัดฟื้นฟู เชิงคุณภาพ นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู (ทุกระบบ)จำนวน  ๑,๗๓๘  คน ติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังผ่านการบำบัด   ๑.๗๖๕  คน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน  ๑,๒๖๖  แห่ง นักเรียนชั้น ป.๔ – ป.๖  จำนวน  ๑๔,๘๕๐  คน การยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ ยึดและอายัดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด  ๑  ราย  มูลค่าทรัพย์สิน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ๑ ราย

 


 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 23 กค 2557
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode