กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีประชุมคณะกรรมการการจัดการประมูลทะเบียนรถจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 / 2557

วันที่ 23 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

     วันนี้ (วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557) นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการประมูลทะเบียนรถจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 / 2557 ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการเลขานุการ   มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน

 

                  การประชุมคณะกรรมการการจัดการประมูลทะเบียนรถจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 / 2557 มีวาระที่สำคัญ ดังนี้  คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกรรมการ  ขนส่งจังหวัดปทุมธานีเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม  โดยแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในส่วนภูมิภาค กำหนดให้จังหวัดปทุมธานี  จัดการประมูลครั้งที่ 3  หมวดอักษร กต  ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม2557  โดยเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา9.00น.

ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต(เซียร์รังสิต)ห้องอารียา ชั้น5 จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีการรับลงทะเบียนล่วงหน้า  มี่ผู้ลงทะเบียนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จำนวน 199 ราย

                   เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต ประเภทรถยนต์ 7 คน สามารถลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ หรือ ในวันที่ 2-3 สค.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เซียร์รังสิต ห้องอารียาชั้น 5 จ.ปทุมธานี

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode