กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 23 ก.ค. 2557 )
 

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประกาศดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ภายในวันที่ 24  กรกฏาคม 2557

   นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จำเป็นต้องทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ในการทำหน้าที่บริหารงานและดูแลการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการสรรหา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมกา, อัยการจังหวัดหนึ่งคนซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด,ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด,    รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และประธานหอการค้าจังหวัดหรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือประธานสภาทนายความประจำจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ  เพื่อดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.),(อบจ./เทศบาล/อบต.) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2557

  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580-7055

……………………………………………………………………

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ปชส.นนทบุรี

ข่าวโดย: นางจิตธิมา  รัตนสุนทร

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode