กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ แจ้งกำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม 2557

วันที่ 23 ก.ค. 2557 )
 
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยกับ นางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2557 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งปัจจุบันโลหิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก และในปีนี้สภากาชาดไทย ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ "รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยในเดือนสิงหาคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หจก.ชัยภูมิศรีสมวงศ์กลการ สาขา ห้าแยกโนนไห วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ(วันรพี) วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร(รด.) วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอจัตุรัส วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอภูเขียว วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอบ้านแท่น วันที่ 27สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 น. ออกรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล นอกจากนี้ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 21 สิงหาคม2557 ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กิจกรรมบรรเทาทุกข์และสังคมสงเคราะห์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน โครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่”ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิดัวย จึงขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตโดยทั่วกันตามกำหนดดังกล่าว ........................................................................................................... จรุงจิต ฝางชัยภูมิ/ข่าว/ส.ปชส.ชัยภูมิเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode