กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต.นนทบุรี เปิดระบบการบันทึกข้อมูลให้ประชาชนที่ประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรแล้ว

วันที่ 23 ก.ค. 2557 )
กกต.นนทบุรี
 

   นายไวพจน์ ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ในครั้งต่อไปให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงได้ประสานงานกับสำนักทะเบียนกลาง  เปิดระบบการบันทึกข้อมูลให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ที่ประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนในการสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร สามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าว ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  สำหรับขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร โดยยื่นแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ดังนี้.-

         1.ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

    2.มอบหมายผู้อื่นมายื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

          3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ โดยดาวโหลดแบบคำขอยกเลิกลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซด์ กกต.

        สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือจังหวัดนนทบุรี งานจัดการเลือกตั้ง โทร.0 2591 1486,0 2591 1849

.....................................................................................................................................................

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์  ปชส.นนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร


 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode