ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด คัดตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ เข้าแข่งขันระดับภาค พร้อมกระตุ้นเตือนสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะถึงนี้

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
 
นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดแข่งขันตอบปัญหา”ยุวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์” จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ในกิจกรรมทางการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนด จัดการแข่งขันตอบปัญหา< /SPAN>”ยุวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์” จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ทีม ๆละ 3 คน ทีมที่ชนะการแข่งขันฯ จะเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปแข่งขันระดับภาค ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อุบลราชธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ดังนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเช ิญ นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม และ ครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94.0 MHz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงให้กับ สถานีวิทยุชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตามการแข่งขัน และได้รับความรู้ ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเตรียมการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ใกล้จะมาถึง /////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 912 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ