กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนร่วมกับทหารและเหล่ากาชาด

วันที่ 22 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
ปทุมธานีจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนร่วมกับทหารและเหล่ากาชาด

        วันนี้ (22 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ณ วัดกลางคลองสาม หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดย พันเอกพัลลภ เฟื่องฟู ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ชี้แจงข้อราชการ พบปะพี่น้องประชาชนและตอบปัญหาความเดือดร้อน

        โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จัดโดยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับทหาร และเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  กิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เพื่อสร้างความปรองดอง  การพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดปทุมธานี แบบบูรณาการประจำปี 2557 เผื่อถวายแม่หลวงของแผ่นดิน     การให้บริการด้านการเกษตร  การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า กิจกรรมบันเทิง    เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ พบปะและ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ดำรงชีพให้แก่ ประชาชนผู้พิการในพื้นที่อำเภอคลองหลวง 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode