กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ศปป.จว.ขอนแก่น คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน

วันที่ 22 ก.ค. 2557 )
 

จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำชุดประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่นKhon Kaen Peace & Happiness Mission

           นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา และจังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัดและระดับอำเภอขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลาย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ” ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำชุดประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น(Khon Kaen Peace & Happiness Mission)" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้ าใจแนวทางการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" และ "คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน  จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen ) ประกอบด้วยแบบป้ายประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น"โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น" แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ศปป.จว.ขก. : คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน จังหวัดขอนแก่น"

 

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 22 กค57

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode