กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สภากาชาดไทย ร่วมกับไทยพาณิชย์ เปิดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี

วันที่ 22 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 398 คน)
 
สภากาชาดไทย ร่วมกับไทยพาณิชย์ เปิดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี
 

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จัดโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไป ร่วมกันมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อสำรองโลหิตไว้ในคลัง ในช่วงภาวะไข้เลือดออกระบาท และเพื่อรณรงค์สร้างการ "ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

นางสาวทัศนีย์ สกุลดำรงพานิช รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียอดผู้บริจาคเพิ่มขึ้นทุกปี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ และเป็นโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ ใน 7 จังหวัดในเคลื่อนข่ายภาคตะวันออก โดยภาคฯ ร่วมกับเห่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดหาโลหิตในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง สมารถดำเนินการจัดหาโลหิตได้เฉลี่ย 3,000 – 3,500 ยูนิตต่อเดือน ปัจจุบันการจัดหาโลหิตยังดำเนินการสม่ำเสมอทุกเดือนแต่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนมาบริจาคดลหิตเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการจัดหาโลหิตให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นเดินขบวนเชิญชวนชาวชลบุรีร่วมบริจาคโลหิตโดยใช้เส้นทางจากลานหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม ถึงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล จากนั้นเป็นการมอบรถรับบริจาคโลหิต โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อขยายการให้สู่ภูมิภาคในโครงการ ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต จังหวัดชลบุรี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดหาปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้รักษาพยาบาล ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ภายใต้ชื่อโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต ซึ่งสามารถส่งมอบปริมาณโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบปริมาณโลหิตที่ได้ดำเนินการในที่แล้วจำนวน 52 ล้านซีซี พร้อมจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 2 คัน เพื่อส่งมอบให้ภาคบริการโลหิตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลาและได้ดำเนินการจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเพิ่มอีก 6 คัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานบริการโลหิต เป็นภารกิจหลักของสภากาชาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับบริการแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยพยาบาลต่างๆ กว่า 50 แห่ง ในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ขอรับโลหิตจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรีนี้ สำหรับรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์มอบให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มปริมาณโลหิต และให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิตในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode