กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แขวงการทาง ดำเนินโครงการขยายช่องทางจราจรทางหลวง 344

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
 
นายชูวงษ์ ชิโนดม ผู้อำนวยการแขวงการทาง เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน ชลบุรี – อำเภอบ้านบึง มีจุดเริ่มต้นจาก กม.0+000 ถึง กม.13.721 เป็นกเส้นทางหลวงที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี การขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ซึ่งปัจจุบันเส้นทางหลวงดังกล่าวข้างต้นเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวัน (AADT) 52,539 คันต่อวัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนัก 29% และยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภูมิภาคและยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป แขวงการทางชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องทางจราจร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการเดินทาง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งที่เพิ่มขึ้น ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน ชลบุรี – อำเภอบ้านบึง ระหว่าง กม.2+500 – กม.12+700 ระยะทางรวมประมาณ 10.200 กิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านสวน – ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และตำบลหนองซ้ำซาก – ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณ เดือนตุลาคม 2557 ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่สองข้างทางในบริเวณพื้นที่โครงการและผู้ใช้เส้นทาง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แขวงการทางชลบุรี เลขที่ 213 หมู่2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 758538 – 40 ในวันและเวลาราชการ ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode