กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนำเครือข่ายสื่อมวลชนดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาข่า อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนำเครือข่ายสื่อมวลชนดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาข่าอ.ชนบท

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ้านนาข่า อ.ชนบทและดูงานหมู่บ้านOTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่นสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

         วันนี้ ( 10 กค 2557) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด หมู่บ้านOTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น   นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่าจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ก้าวหน้า งานพัฒนาชุมชนก้าวไกล เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนกับสื่อมวลชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นสู่สาธารณชน โดยนำสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นจำนวน ๔๐ คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอ ลงพื้นที่พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น ดูแหล่งเรียนรู้อาชีพ กลุ่มจักรสาน ไม้ไผ่ผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้กลุ่มเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวตัวอย่าง  สถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดูงานหมู่บ้านOTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 ณ บ้านดอนข่า หมูที่ 7 ตำบลชนบท  อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น 7 ฐานการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้กลุ่มกลุ่มหัตถกรรมกลุ่มสุขโข ฐานเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ ฐานผักปลอดสารพิษ ฐานเรียนรู้เตาแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การเลี้ยงกระต่าย ดอนมะค่าโฮมสเตย์และฐานการเรียนรู้เพาะเห็ดนางฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของจังหวัดขอนแก่นและเผยแพร่กิจกรรมหมู่บ้านที่มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนประสบผลสำเร็จ              

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode