กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานี ประชุมสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 


            วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557)  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ที่ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  มีการประชุมสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย  ประจำปี 2557  โดยรองเลขาธิการ  กพร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์    มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี จำนวน กว่า  50 คน

                การประชุมสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์  ตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์กร ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556   เพื่อให้การสำรวจมีเหมาะสมและสอดคล้องบริบทของภาคราชการ สามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   สำนักงาน กพร.จึงได้จัดการประชุมสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแบบสำรวจ และจะนำมาใช้ในการสำรวจทุกจังหวัด  ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557 ซึ่งผลการสำรวจจะนำไปประกอบการจัดทำตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในการนี้ รองเลขาธิการ กพร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557   และการชี้แจง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode