กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แรงงานจังหวัดปทุมธานีจัดการประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวโน้มทิศทางค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปทุมธานี 2558

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
แรงงานจังหวัดปทุมธานีจัดการประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวโน้มทิศทางค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปทุมธานี 2558

           วันนี้ (10 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.45 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวโน้มทิศทางค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปทุมธานี 2558 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดปทุมธานีแรงงานจังหวัดปทุมธานี  นายจ้างและลูกจ้าง ในจังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า 50 คน

             นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท ดำเนินการไปตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ผ่านมา ทางกระทรวงแรงงานได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ทางกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการค่าจ้าง ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และยึดมั่นแนวการดำเนินการให้นายจ้างประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้างมีรายได้ที่เหมาสม เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด จำนวน 13,318 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 453,252 คน ผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 248,271 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 97.8 มาจากภาคอุตสาหกรรม ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 296133บาท/ปี สูงเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ  การประชุมในวันนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จะนำข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับทิศทาง แนวโน้มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปทุมธานี ปี 2558 นำเสนอต่อกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปทุมธานีต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode