กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียนสับปะรดอุตรดิตถ์ ด้านบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่ 26 มิ.ย. 2557 )
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นสับปะรดที่ปลูกในพื้นที่อำเภอน้ำปาด และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีรสหวานฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น ซึ่งเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะถิ่น หากนำพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นไปปลูกในพื้นที่อื่นรสชาติจะไม่เหมือนที่ปลูกในพื้นที่อำเภอน้ำปาด และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคมของทุกปี ส่วนเดือนอื่นๆ มีผลผลิตน้อย หากผู้บริโภค หรือผู้ค้าผลไม้รายใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มผู้ปลูกผู้ค้าสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ (นายใส พันเพีย โทรศัพท์หมายเลข 085 - 2242179) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น (นายวันชัย พิมพ์อูป โทรศัพท์หมายเลข 085 - 7273296) ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode