กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว

วันที่ 26 มิ.ย. 2557
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานโครงการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน 6 ศูนย์ สมาชิกศูนย์ละ 30 คน ซึ่งมีอำเภอศรีราชา 3 ศูนย์ ได้แก่ ตำบลหนองขาม 2 ศูนย์ ตำบลบางพระ 1 ศูนย์ ตำบลบ่อวิน 1 ศูนย์ และอำเภอบางละมุง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ตำบลตะเคียนเตี้ย 1 ศูนย์ ตำบลโป่ง 1 ศูนย์ เพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้ และสาธิตการผลิตขยายแตนเบียน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว สนับสนุนไข่หนอนผีเสื้อข้าวสารและพ่อ – แม่ พันธุ์แตนเบียน เพ่อนำไปปล่อยในสวนของตนเอง สำหรับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ทั้ง 6 ศูนย์ ได้ผลิตหนองผีเสื้อข่าวสาร และแตนเบียน จำนวน 3,840,000 ตัว และแจกจ่ายให้สมาชิกนำไปปล่อยในสวนของตัวเอง นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนดำเนินงานโครงการควบคุมการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว ปี 2557 ดังนี้ จังหวัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยายแตนเบียน จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ตำบลหนองขาม จำนวน 5,000 บาท ตำบลหนองขาม จำนวน 5,000 บาท และตำบลโป่ง จำนวน 5,000 บาท และได้รับงบสนับสนุนจาเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง 20,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 20,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายแตนเบียน จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ ประสานงานศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวสาร พ่อ – แม่พันธุ์แตนเบียน และแตนเบียนไข่ทริกโคแกรมม่า เพื่อนำมาใช้ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ระบาด ประเมินสถานการณ์กระระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง และมีการรายงานสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวทุกสัปดาห์ต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode