กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีประชุมตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ งาน200 ปี การสถาปนาจังหวัดปทุมธานี รอบที่ 1

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 )
 

วันนี้ 20 มิ.ย 57 เวลา 09.00 นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ งาน 200 ปี ของการสถาปนาจังหวัดปทุมธานี รอบที่ 1  โดยคณะกรรมการ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปศาสตรร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1, 2  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โยธาธิการและผังเมือง และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  109 ชิ้นงาน  ในการประชุมครั้งนี้คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 20 ชิ้นงาน ซึ่งจะได้กำหนดให้มีการประชุมตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์งาน 200 ปี ของการสถาปนาจังหวัดปทุมธานี ต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode