กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คระหมอลำบัวผัน ดวคะนอง ชนะัเลิศการประกวดหมอลำสปข.1

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 )
 

คณะหมอลำบัวผัน ดาวคะคอง ชนะเลิศประกวดสื่อพื้นบ้าน "หมอลำสมานฉันท์"สำนักประชาสัมพันธ์เขต1          

                   ผลการประกวดสื่อพื้นบ้าน "หมอลำสมานฉันท์"รอบชิงชนะเลิศ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นผลปรากฏว่า  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะหมอลำบัวผัน ดาวคะคอง รองอันดับ 1 หมอลำเสาวณีย์-ดนัย รองอันดับ 2 หมอลำสภาวัฒนธรรมมหาสารคาม และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมอลำหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย และหมอลำเทวี บุตร  

                   นายเสรี จูบุญส่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่าการจัดประกวดลำกลอนสมานฉันท์ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สื่อพื้นบ้านในการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยคาดหวังว่าสื่อพื้นบ้านซึ่งเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมของภาคอีสานจะสามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติได้เป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันในวันที่ ๒๐ มิถุนายนนี้ ณ. ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีคณะหมอลำที่ผ่านการคัดเลือกในรอบตัดสินรวม ๕ คณะ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่านประกอบด้วยนายเสรี จูบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น , ดร.สุรพล เนสุสินธุ์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผศ.ดร.ทินกร อุตไพบูลย์ อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล จากวิทยาลัยดุริยางค์ศิลปะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.ราตรี ศรีวิไลศิลปินพื้นบ้านดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ผลปรากฏว่าคณะหมอลำที่ได้รับผลการประกวดสื่อพื้นบ้าน "หมอลำสมานฉันท์"รอบชิงชนะเลิศ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ปรากฏว่า  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะหมอลำบัวผัน ดาวคะคองจากจังหวัดสารคาม ได้รับโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินันท์ จันทรังษี) พร้อมเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐บาท รองอันดับ 1 หมอลำเสาวณีย์-ดนัย จากจังหวัดมหาสารคาม  ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รองอันดับ 2 หมอลำสภาวัฒนธรรมมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมอลำหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย จากจังหวัดขอนแก่น   คณะหมอลำเทวี- บุตรตั้ว จากจังหวัดอุด ธานี ได้รับโล่ห์รางวัลจากผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ พร้อมเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท การประกวดสื่อพื้นบ้าน”สมานฉันท์” โดยสถานีโทรทัศน์จะทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ไว้เพื่อการนำออกอากาศ ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นจะเป็นแม่ข่ายการถ่ายทอดเสียงให้สถานีวิทยุในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ทั้ง 15 สถานี 22 ความถี่ร่วมถ่ายทอดด้วย

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode