กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 )
 

กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดขอนแก่นจัดเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

                    พลตรี ภัทรพล รักษนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองเพื่อการสมานฉันท์ในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการรวบรวมแนวความคิดความต้องของทุกภาคส่วน ส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อย่างกว้างขวาง อันเกิดประโยชน์เกื้อกูลให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาติตลอดไป ทางกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดขอนแก่นจึงร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดขอนแก่นจัดเวทีการเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป . ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น ร วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน     เวทีเสวนา ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศ คืนความสุขให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมทาง ร่วมอนาคตประเทศไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้ที่มีความคิดทางการเมืองมีความแตกต่างกันเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิด มุมมอง การสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความสงบสุข สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพี่อให้เป็นตัวหลักขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน ยอมรับถือเป็นเรื่องหนัก แต่เรื่องหนักที่เป็นเรื่องดีๆ เพื่อบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ก็พร้อมที่จะทำงานกันอย่างเต็มที่การประชุมทุกภาคส่วนมีความเห็นร่วมกัน

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี 20 มิย 57

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode