กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็นเพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ

วันที่ 19 มิ.ย. 2557 )
 
ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ที่วัดสาละวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ เทป : วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดสาละวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักธรรม จริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ หรือ บวร ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำผู้เข้าร่วมงาน ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทั้งร่วมกันทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือพัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ พร้อมปลูกต้นพยุงบริเวณข้างพระอุโบสถ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบพัดลม 5 ชุด ให้กับทางวัดสาละวัน และมีการบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพุทธมณฑลให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชนภายในวัดอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode