กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผวจ.นครปฐมพร้อมฝ่ายทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และผู้นำมวลชนลงนาม MOU ความร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 19 มิ.ย. 2557 )
 
19 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้แทนกรมการสัตว์ทหารบก พันเอกเชื้อชาย ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม พลตำรวจตรีเพชรัตน์ แสงไชย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการ และผู้นำมวลชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป รวมทั้งพบปะทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน โดยผู้นำมวลชนมีความเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกประการ และจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยทั่วกันต่อไป และผู้นำมวลชนขอแสงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเคร่งครัด และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ ตลอดจนสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมและประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งจะยุติความเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่สร้างเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นอันขาด และจะร่วมมือกับทางราชการในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสันติและความสงบในหมู่ประชาชน รวมทั้งร่วมเสนอแนวความคิดในการพัฒนาและปฏิรูป เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุข ร่มเย็น และเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode