ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

วันที่ 9 พ.ค. 2554 )
จังหวัดสมุทรปราการ
 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
 
          สำนักงานศาลปกครอง เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจาก สำนักงานศาลปกครองว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(กศป.) ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุระหว่าง 35-65 ปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ดูคุณสมบัติที่ www.admincourt.go.th ) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยขอรับใบสมัครพร้อมแสดงหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารศาลปกครอง ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0756 , 0 2141 0778-9 หรือที่เว็บไซตืของสำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th /
จำนวนคนอ่าน 874 คน จำนวนคนโหวต 0 คน