TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.29 น. ส่วนกลาง ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละกำหนด / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

วันที่ 9 พ.ค. 2554
จังหวัดสมุทรปราการ
 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
 
          สำนักงานศาลปกครอง เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจาก สำนักงานศาลปกครองว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(กศป.) ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุระหว่าง 35-65 ปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ดูคุณสมบัติที่ www.admincourt.go.th ) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยขอรับใบสมัครพร้อมแสดงหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารศาลปกครอง ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 0756 , 0 2141 0778-9 หรือที่เว็บไซตืของสำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th /
จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode