กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปปช.จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัดที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )
 
ป.ป.ช. จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัด ที่ จ.นครราชสีมา
            นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ปช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-29มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การบูรณาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรับผิดชอบ โดยอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนและเครือข่าย ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ให้มีความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม และแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ โดยอาศัยแนวคิดด้านจิตวิทยามวลชน และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เพื่อช่วยบรรเทาหรือแก้สถาการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยกำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.จ. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เครือข่าย และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลาง โดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นายอำนาจ สอนอิ่มศาสตร์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ ผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่ เสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช. เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นอันนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะองค์กรหลักในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งดำเนินการดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างกันทำให้เกิดทั้งความพึงพอใจ หรือเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงานขององค์กร ป.ป.ช.ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านโฆษกและเผยแพร่ข่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเกิดการยอมรับ มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 17 มิย 57เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode