กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีอบรมชุมชนลดความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )
 

                       วันนี้ (18 มิย.2557) เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมโครงการลดความรุนแรงในครอบครัวลดปัญหาสังคมจังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  โดย นายชินทัต 

วิภาสธวัช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน กว่า 100 คน

                     การอบรมโครงการลดความรุนแรงในครอบครัวลดปัญหาสังคมจังหวัดปทุมธานี  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษสตรีกับการดูแลครอบครัวเพื่อลดปัญหาความรุนแรง โดย  นางสุนิสา บุญยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี    การบรรยาย บทบาทของชุมชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย นายณัฐวุฒิ บัวประทุม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย สภาพปัญหาความรุนแรง อาทิ ความรุนแรงต่อผู้หญิง ทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ความรุนแรงต่อเด็ก สิทธิเด็ก สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิในการมีส่วนร่วม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเด็ก/ผู้หญิงในภาวะต่าง ๆ  ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาและการสืบพยาน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode