กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนา “ นวัตกรรมการค้า DIGITAL รองรับ AEC”

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

จังหวัดปทุมธานีจัดสัมมนา " นวัตกรรมการค้า DIGITAL  รองรับ AEC” 

             วันนี้(18 มิถุนายน 2557)เวลา 08.00น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฝึกอบรม นวัตกรรม การค้ายุค DIGITAL  รองรับ AEC ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสรอร์ท ถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี  DEIGITAL มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร สถานศึกษา และผู้ประกอบการ SMEs, OTOP จำนวน 350 คน เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ประสานงาน และ บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการเจรจาการค้า

                นายสันติ วิสุทธิ์สิริ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการสัมมนาฝึกอบรม  นวัตกรรม การค้ายุค DIGITAL  รองรับ AEC เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ประสานงาน และ บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการเจรจาการค้า และ ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง "นวัตกรรมการค้ายุค DIGITAL  รองรับ AEC”  ช่องทางการค้ายุค DIGITAL   ในตลาด AEC และตลาดส่งออกหลักของไทยโดยผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นวัตกรรมยุค DIGITAL   และ ลดความเสี่ยงธุรกรรมการค้าบนโลกออนไลน์โดย ( นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน )  กลยุทธ์การตลาด SMEs บนโลกไซเบอร์โดย

นายวรชัย ชูชัยศรี ประธานกรรมการหอค้าจังหวัดปทุมธานี  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เจรจากลุ่มลูกค้า DIGITAL  ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่โดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี การจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า SMEs/OTOP ของจังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ สินค้าเล่าเรื่อง เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพพ้อมแข่งขันตลาดโลก และ การจำลองเวทีการเจรจาธุรกิจการค้าระดับส่งออกของผู้ประกอบการจังหวัดปทุม และ ผลักดันเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดปทุมธานีให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินธุรกรรมการค้าใหม่ ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายสังคม  DIGITAL 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode