กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีคืนความสุขให้คนไทยทั้งขาติ อำเภอแวงน้อย

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )
 
พิธีคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติอำเภอแวงน้อย
       ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติอำเภอแวงน้อย นายกรณ์ มาตย์นอก นายอำเภอแวงน้อย เปิดเผยว่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติอำเภอแวงน้อย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอโดยรับอาสาสมัครช่วยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักและสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือกับภาคราชการ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยให้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายยิ่งขึ้นโดย กระทรวงมหาดไทยการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตามนโยบาย คสช. ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กิจกรรมในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของคสช. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ตามโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ในวันนี้ (18 มิย57 ) จัดที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ข่าว/พิมพ์ นายคนฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode