กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่น พร้อมพัฒนาเป็น AEC CITY

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นพร้อมพัฒนาเป็น AEC City
นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขอนแก่น เป็น AEC CITY "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน”เปิดตัวให้ประชาชนทราบไป เมื่อเดือนเมษายน 2557 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้ขอนแก่นเป็น AEC CITY กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ AEC และการรู้ใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” เป็นงานที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจ ผ่านการจัดนิทรรศการ เพื่อให้บุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใจในประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดนิทรรศการจะมีสาระความรู้และข้อมูลที่มีการสังเคราะห์ให้เข้าใจง่าย โดยมีพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน รวมถึงสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการค้าการลงทุน ตลอดจนข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหัวใจสำคัญหลักในงาน คือ การเตรียมความพร้อมของไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งใจที่จะยกระดับศักยภาพของประเทศไทยให้อยู่ในแนวหน้าของอาเซียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิด การลงทุนทำธุรกิจและผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนให้มากขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกด้วย. นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 17 มิย 57เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode