กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 จัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิต-วิทย์ สำหรับ ม.ต้น

วันที่ 2 พ.ค. 2554
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 วันนี้ (2 พ.ค. 54) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิด โดยมีอาจารย์กิตติ ตันเมืองปัก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางมยุรี สิงห์แก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ดังกล่าว
 
ทั้งนี้ โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พื้นที่จังหวัดเลย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้โอกาสนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ความสามารถในการทำงาน ตลอดจนมีคุณธรรมอันจะนำพาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
 
ชมภาพข่าวลิงค์เว็บ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/6201
................................................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode