TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี "ประเทศไทยในฝัน"ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี / ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 จัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิต-วิทย์ สำหรับ ม.ต้น

วันที่ 2 พ.ค. 2554
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 วันนี้ (2 พ.ค. 54) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิด โดยมีอาจารย์กิตติ ตันเมืองปัก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางมยุรี สิงห์แก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ดังกล่าว
 
ทั้งนี้ โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พื้นที่จังหวัดเลย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้โอกาสนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ความสามารถในการทำงาน ตลอดจนมีคุณธรรมอันจะนำพาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
 
ชมภาพข่าวลิงค์เว็บ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/6201
................................................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 92 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode