กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สกย.จ.ชุมพรสัมมนาเครือข่ายชาวสวนยางสู่การพัฒนาและความเข้มแข็ง

วันที่ 16 พ.ค. 2557 )
 
วันนี้ 16 พ.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร จัดการประชุมเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผอ.สกย.จ.ชุมพร และ นายศรีชัย วีรนรพานิช นายยกเทศมนตรีเมืองชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของ และเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 500 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
ด้าน นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผอ.สกย.จ.ชุมพร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้วางเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2555 - 2559) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร และสถาบันการเกษตรกร กำหนดแผนงานโครงการประชุมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด ให้เกิดความเข้มแข็ง
ดังนั้นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดชุมพร เรื่อง การสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง" เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก และพัฒนาสู่การเป็นสถาบันเกษตรกร มีการดำเนินการที่มีมาตรฐานต่อเนื่อง เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรสามารถพึ่งพากันและกันได้ ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งการสร้างอำนาจต่อรอง และร่วมมือกันกำหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพการทำสวนยาง และเกี่ยวข้องกับยางพารามากขึ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode