กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป.ป.ช. ราชบุรี เชิญชวนเสนอผลงานการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption”

วันที่ 6 พ.ค. 2557 )
 
นายสมชาย ลือเรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จัดโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์สื่อ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น การ์ตูน แอนิเมชั่น ผลงานแอนิเมชั่นที่ทำการสร้างสรรค์เพื่อเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีเนื้อหา "ปลุกจิตสำนึก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนนิยมชมชอบในความซื่อสัตย์สุจริต หรือยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในสังคม เกลียดชังและต่อต้านการทุจริต หรือกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม” ผู้ประสงค์จะส่งผลงานแอนิเมชั่น เข้าประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยังสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑ ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3273-5679 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode