TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สวท.อุบลฯประกวดหมอลำชิงแชมป์ภาคอีสานตอนล่างเงินรางวัล1แสนบาท

วันที่ 19 เม.ย. 2554
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดหมอลำชิงแชมป์
ภาคอีสานตอนล่าง เงินรางวัล 1แสนบาท เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคี
ตามโครงการ ศิลปะพื้นบ้าน สมานฉันท์ 4 ภาค นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้าน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ " ศิลปะพื้นบ้าน สมานฉันท์ 4 ภาค " เพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงมอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดำเนินการจัดการประกวดหมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คัดเลือกหมอลำที่ชนะเลิศเข้าไปแสดงโชว์และรับรางวัลที่กรุงเทพมหานคร สำหรับคณะหมอลำที่เข้าร่วมประกวดต้องมีผู้แสดงหลักประกอบด้วยหมอลำชายและหมอลำหญิง ผู้แสดงร่วม ผู้แสดงรีวิวประกอบ (แดนเซอร์) และนักดนตรี รวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 20 คน อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีผู้ลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร และบุรีรัมย์ ผู้สมัครจะต้องจัดทำ Clip VDO ที่เป็นสุดยอดของการแสดง ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที และส่งให้คณะกรรมการพร้อมกับใบสมัคร คณะกรรมการจะพิจารณาความสามารถจาก Clip VDO และคัดเลือกเอา ๑๐ คณะเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ โดยต้องเดินทางไปแสดงโชว์ที่กรุงเทพฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้จัดกำหนด รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท&nb sp; พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ผู้สนใจส่งคณะหมอลำเข้าร่วมประกวดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-311699 , 086-2564333 นอกจากนี้สามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ สวท.อุบลราชธานี http:// radio.prd.go.th/ubonratchathani รับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ********************************************* กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข. 2 รายงาน
18 เมย. 2554
จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode