กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลตำบลบางทราย จัดโครงการวันผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เม.ย. 2557 )
 
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 นายกำพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทราย จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคม เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมมาตลอดเวลาที่ผ่านมา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณ หรือเป็นภูมิปัญญาแห่งสังคม อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างคุณงามความดี ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคมควรแก่การระลึกถึงอยู่เสมอ นายกำพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทราย กล่าวว่า เทศบาลตำบลบางทรายได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ในทุกๆด้าน และการที่ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงออกถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ายังเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคมอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และการรดน้ำขอพรและมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้สูงอายุตามธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย สำหรับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางทราย ในด้านสุขภาพ ได้จัดบริการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย ตรวจวัดสายตาพร้อมทั้งตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในด้านเศรษฐกิจ ได้สนับสนุนรายได้ขั้นพื้นที่ฐาน คือการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแบบขึ้นบันไดเป็นประจำทุกเดือน ด้านสังคมได้จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ รวมถึงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอวงผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางทราย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นการยอย่อง เชิดชู และแสดงความกตัญญูต่อผู้สงอายุให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ให้สืบไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode