กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดขอนแก่นมอบเฮือนกาชาด หลังที่ 27

วันที่ 9 เม.ย. 2557 )
 
กาชาดขอนแก่นมอบบ้านหลังที่ 27
              นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานมอบบ้านให้กับ นาย เรืองยศ คำตัน บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 2 ต. หนองนาคำ อ. กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น โดยการนำของ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น จัดทำขึ้นตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่อาศัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 26 อำเภอ จำนวน 26 หลัง โดยใช้ชื่อว่า "เฮือนกาชาด” ตามภาษาของอีสาน สร้างตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ขอนแก่น โดยทาง สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหลังละ 74,400 บาท รวมเป็นเงิน 1,934,400 บาท เป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ โดยค่าแรงและแรงงานเป็นการบูรณาการของชาวบ้านในพื้นที่ เสียสละแรงกายช่วยกันสร้าง ทาง ภาคเอกชน หน่วยงานในพื้นที่และทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนส่วนหนึ่ง จนสามารถสร้างได้สำเร็จ ในปี 2556 จำนวน 26 หลัง และมอบให้ผู้ยากไร้ครบทั้ง 26 หลังแล้ว และปี 2557 ทางเหล่ากาชาดขอนแก่นก็ได้ดำเนินการต่ออีก 26 หลัง โดยหลังที่ 27 มีการมอบในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวนายเรืองยศ ด้วย สำหรับหลักการคัดเลือกแต่ละอำเภอจะพิจาณาแล้วว่าเป็นบุคลที่สมควรได้รับเฮือนกาชาดเพราะมีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode