TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีรดนำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 เม.ย. 2554
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
 
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย สมาคมชมรม องค์กรภาคเอกชนและภาคราชการของจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร พ่อเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันนี้ ( ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรี ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อม สมาคมชมรม องค์กรภาคเอกชนและภาคราชการของจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร พ่อเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในนามของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจังหวัดขอนแก่นกล่าวอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวให้พร และผู้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ร่วมพิธีแต่งการผ้าพื้นเมือง สวมเสื้อยืดเรารักขอนแก่นและผ้าลายดอกอนุรักษืประเพณีสงกรานต์ไทย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 219 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode