ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีรดนำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 เม.ย. 2554 )
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
 
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย สมาคมชมรม องค์กรภาคเอกชนและภาคราชการของจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร พ่อเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันนี้ ( ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรี ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อม สมาคมชมรม องค์กรภาคเอกชนและภาคราชการของจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดพิธีรดน้ำขอพร พ่อเมืองขอนแก่น เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย มีการสรงน้ำพระพุทธรูป และนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในนามของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจังหวัดขอนแก่นกล่าวอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวให้พร และผู้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ร่วมพิธีแต่งการผ้าพื้นเมือง สวมเสื้อยืดเรารักขอนแก่นและผ้าลายดอกอนุรักษืประเพณีสงกรานต์ไทย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 1344 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ