กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะดำเนินการตรวจเข้มการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )
 
นายพิชิต นิลทองคำ จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่ากรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงานในมาเลเซียว่ากรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะดำเนินการตรวจเข้มการเข้าเมืองของชาวต่างชาติที่มีประวัติเข้า-ออกประเทศมาเลเซียบ่อยครั้ง หากพบว่าชาวต่างชาติรายใดมีการกลับเข้าไปในประเทศมาเลเซีย เป็นจำนวน ๓ ครั้งติดต่อกัน จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียรั้งตัวไว้ เพื่อสอบถามข้อมูลและหากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้อย่างเพียงพอในเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับเข้าประเทศมาเลเซียเป็นครั้งที่ ๓ ชาวต่างชาติรายนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศมาเลเซีย การแก้มาตรการตรวจเข้าคนเข้าเมืองของชาวต่างชาติดังกล่าว เพื่อยับยั้งไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าไปกระทำผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย และยังเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากกฎหมายมาเลเซียไม่ได้จำกัดจำนวนการกลับเข้าประเทศและไม่ได้กำหนดระยะเวลาห้ามเข้าประเทศ (Cooling-off Period) จึงกลายเป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียใช้วีซ่าผิดประเภท และจากข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียยังพบว่า ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าเมืองติดต่อกันหลายครั้ง (U-turn) มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การลักลอบขนและค้ายาเสพติด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งเตือนคนหางานและประชาชนทั่วไปทราบว่าหากมีภารกิจในการเดินทางเข้า-ออกประเทศมาเลเซียบ่อยครั้งจะต้องมีเอกสาร หลักฐานอย่างพอเพียงในเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับเข้าประเทศมาเลเซีย มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศมาเลเซีย หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 0 ๒๒๔๕ ๖๗๐๘-๙ และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๓ ถนนมนตเสวี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. ๐๘๖-๕๑๖๕๒๐๓ หรือ ๐๓๘-๓๙๘๐๕๑ ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode