TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

ข่าวฝาก >> ท่องเที่ยว
ศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยกันสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย. 2554
คระกรรมการอาชีวศึกษาขอนแก่น
 
โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนขึ้นเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๔ ได้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นผลทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนน บนถนนสายต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ สำนึกงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ อาชีวศึกษา ในสังกัดจัดทำโครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ณ จุดบริการหน้าวิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ ศูนย์ประตูเมือง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๘-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีคณะครู อาจารย์ประจำศูนย์บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และบริการพร้อมกัน ๘ ศูนย์ คือศูนย์ประตูเมือง ศูนย์มิตรภาพตำรวจทางหลวงอำเภอน้ำพอง ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ศูนย์มิตรภาพตำรวจทางหลวงบ้านไผ่ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพพล อ.พล ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อ.กระนวน ศูย์วิทยาลัยการอาชีพชุมแพอ.ชุมแพ ­ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 25 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode