กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2557

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
ชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่วประเทศ
 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยกรมช่างอากาศ ได้จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ สร้างเครื่องร่อน เครื่องบินโดยเป็นกิจกรรมควบคู่หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเป็นพื้นฐานทางเลือกด้านอาชีพ ทางด้านการบินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงต่อไป ณ สนามบินเล็ก ทุ่งสีกัน  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้ 1. เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ กติกากองทัพอากาศ ประเภท ข (นวกะ) ชนะเลิศ คุณนิธิภัทร์ ชาติศร รองฯ อันดับ 1 คุณศิริชัย วังไพร รองฯ อันดับ 2 คุณพลภูมิ บุษบงค์  2. ประเภทลอดสายรุ้ง ชนะเลิศ คุณสุทธิศักดิ์ มโนยศ รองฯ อันดับ 1 คุณสมบัติ คชศักดิ์ รองฯ อันดับ 2 คุณปริญญา เจริญใจ  3. ประเภทบินแตะพื้น ชนะเลิศ คุณสมบัติ คชศักดิ์ รองฯ อันดับ 1 คุณนิธิภัทร์ ชาติศร รอง ฯ อันดับ 2 คุณนันทวัฒน์  วิชาสวัสดิ์ 4. ประเภทใช้มอเตอร์ไฟฟ้า บินลงตรงจุด ชนะเลิศ ร.ร.แสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง สพม.5 รองฯ อันดับ 1 คุณศิริชัย วังไพร รองฯ อันดับ 2 คุณธีระวัฒน์ หินธง 5. ประเภทเฮลิคอปเตอร์บังคับดัวยวิทยุ FUN FLY ชนะเลิศ คุณปณชัย อินแหยม รองฯ อันดับ 1 คุณโกวิทยื อยู่แก้ว รองฯ อันดับ 2 คุณบุญเรือน ฉายชูวงศ์  6. เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินอิสระ ชนะเลิศ คุณรติพงษ์ ศรีงาม รองฯ อันดับ 1 คุณนคร จิรานุวัฒน์ รองฯ อันดับ 2 คุณการันย์ มีแก้ว  7. เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินแตะพื้น (ไฟฟ้า) นักบินน้อย สพฐ. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย สพม.36 รองฯ อันดับ 1 ร.ร.ป่าโมกข์วิทยาภูมิ จ.อ่างทอง สพม.5 รอง ฯ อันดับ 2 ร.ร.แสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง สพม.5 และรางวัล "ขวัญใจนักบินน้อย สพฐ.” ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย สพม.36 รุ่นอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ ร.ร.เบญจมมนุสรณ์ จ.จันทบุรี สพม.17 รองฯ อันดับ 1 ร.ร.สาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.3 รองฯ อันดับ 2 ร.ร.ฟากกว๊านวิทยา จ.พะเยา สพม.36  และรางวัล "ขวัญใจนักบินน้อย สพฐ.” ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง สพม.13 8. ประเภทอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทอิสระ FANTASY FLYING MACHINE นักบินน้อย สพฐ. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ เครื่องบิน "ศรีอโยธยานาวา” ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.3 รองฯ อันดับ 1 เครื่องบิน "เรือสำเภาบิน” ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา สพม.36 รอง ฯ อันดับ 2 "ปลากระเบนบิน” ร.ร.เบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี สพม.17 และรางวัล "ขวัญใจนักบินน้อย สพฐ.” ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา สพม.36 โดยมีพล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบรางวัล และมีนางพจมาน พงษ์ไพบุลย์ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode