กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อุตสาหกรรมฟาร์มปลาแซลมอนแนะผู้ผลิตมุ่งเน้นความยั่งยืนมากกว่าการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สูงเป็นประวัติการณ์

วันที่ 24 มี.ค. 2557 )
 
          ณ งานมหกรรมอาหารทะเล Seafood Expo North America ในเมืองบอสตัน โครงการ Global Salmon Initiative (GSI) ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ (UN) และ Rabobank จะรวมพลังเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของอุตสาหกรรมฟาร์มแซลมอนทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่อนาคตอันยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม

          สามารถรับชมสื่อประขาสัมพันธ์แบบมัลติมีเดียได้ที่:
           http://www.multivu.com/mnr/65032-global-farmed-salmon-industry

          สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้บริโภคแซลมอนเลี้ยงรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณกว่า 282,000 ตันในปี 2556 โดยความต้องการแซลมอนเลี้ยงของผู้บริโภคในสหรัฐนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 14% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการแซลมอนเลี้ยงทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอีกครั้งภายในปี 2563

          การสัมมนา Pathways to Sustainability Seminar มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างสมาชิกในอุตสาหกรรมอาหารทะเลสามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแม่แบบสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างไร โดยผู้นำธุรกิจจำนวนมากเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นหนทางเดียวที่ช่วยให้อุตสาหกรรมบรรลุศักยภาพของตลาดและตอบสนองความต้องการปลาแซลมอนจากผู้บริโภคทั่วโลกในอนาคต ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหาร GSI ในเมืองบอสตัน ร่วมกับบรรดาผู้นำเพื่อความยั่งยืนทั่วโลก ได้ประกาศพันธสัญญาในการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าการแข่งขัน เพื่อดำเนินแม่แบบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรม

          "นับเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งที่ซีอีโอของบริษัทต่างๆ ซึ่งปกติแล้วแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด จะหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อจัดการกับความท้าทายต่างๆเกี่ยวกับความยั่งยืน” นายเจสัน เคลย์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเปลี่ยนทิศทางตลาดของ WWF กล่าว "ความร่วมมืออย่างกล้าหาญในภาคอุตสาหกรรมฟาร์มปลาแซลมอนถือเป็นสิ่งจำเป็นในภาคอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท หากเราหวังว่าจะผลิตอาหารป้อนให้แก่ประชากรเก้าพันล้านคนได้ ในขณะที่ยังคงดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ”

          ระหว่างการสัมมนาในวันที่ 18 มีนาคม บรรดาผู้นำจาก GSI และคณะผู้เชี่ยวชาญจะทบทวนผลการดำเนินงานเบื้องต้นของแม่แบบความร่วมมือ GSI และหารือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดทางออกที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสำหรับความต้องการอาหารโปรตีนสูงที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

          GSI ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และมุ่งความสนใจไปที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

          Jeroen Leffelaar หัวหน้าฝ่าย Global Animal Protein ของ Rabobank กล่าวว่า "บริษัทต่างๆที่มีบทบาทใน GSI เล็งเห็นว่า หลักความยั่งยืนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ และด้วยความมุ่งมั่นต่อสาธารณชนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทเหล่านี้กำลังร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อยกหลักความยั่งยืนเป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในระยะยาว”

          GSI ได้คัดเลือกขอบข่ายการดำเนินงานสำคัญในสามส่วนด้วยกัน ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนการดำเนินงานตามแม่แบบสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้:
            
          - เพื่อให้ทุกบริษัทที่เป็นสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานแซลมอนจาก Aquaculture Stewardship Council (ASC) ภายในปี 2563 โดยในปัจจุบัน สมาชิก GSI มีฟาร์มแซลมอนที่ได้รับการรับรองคุณภาพแล้วจำนวนสามแห่ง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของแม่แบบนี้

          - ให้ความสนใจกับการรักษาความมั่นคงทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการโรคและเหาทะเลเป็นหลัก ซึ่งบริษัทที่เป็นสมาชิกต่างแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

          - ร่วมงานกับหุ้นส่วนอุตสาหกรรมในการสร้างความยั่งยืนด้านแหล่งอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

          "ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความเป็นเอกเทศ เราสามารถทำงานหนักเท่าที่ต้องการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของเราให้สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยธรรมชาติของธุรกิจนี้ เราจึงได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเพื่อนบ้านและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นเรื่องปกติ” Jon Hindar ประธานร่วมของ GSI และซีอีโอของ Cermaq กล่าว "ดังนั้นเมื่อเราหันเหความสนใจไปที่ความร่วมมือและการประสานงานกัน เราจึงได้เห็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในระดับที่กว้างกว่าเดิมมาก และในอัตราที่รวดเร็วขึ้นมาก”

          เกี่ยวกับ GSI

          Global Salmon Initiative (GSI) เป็นโครงการริเริ่มระดับแนวหน้าซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผู้ผลิตปลาแซลมอนเลี้ยงทั่วโลก ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความยั่งยืนของอุตสาหกรรม GSI มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการจัดหาแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้มีความยั่งยืนเพื่อรองรับประชากรโลกที่ขยายตัวขึ้น  ขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมเดินหน้าสานต่อการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

          บริษัทที่เป็นสมาชิก GSI ได้แก่ Bakkafrost; Blumar; Cermaq; Compania Pesquera Camanchaca; Empresas AquaChile; Grieg Seafood; Leroy Seafood Group; Los Fiordos; Marine Harvest; Norway Royal Salmon; SalMar; Multiexport Foods SA; The Scottish Salmon Company และ Scottish Sea Farms ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศชิลี แคนาดา นอร์เวย์ หมู่เกาะแฟโร ไอร์แลนด์ และสกอตแลนด์ อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับได้จาก AXON ซึ่งเป็นสำนักเลขาธิการของ GSI ที่ GSI@axon-com.com หรือเยี่ยมชมได้ที่ http://www.globalsalmoninitiative.org สามารถติดตาม GSI ได้ทางทวิตเตอร์ @GSI_Salmon

          เกี่ยวกับ ASC

          ASC เป็นชื่อย่อของ Aquaculture Stewardship Council ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2553 โดย WWF และ IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative) เพื่อบริหารจัดการมาตรฐานระดับโลกสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการพัฒนาภายใต้ Aquaculture Dialogues โปรแกรมการประชุมโต๊ะกลมที่ริเริ่มและประสานงานโดย WWF ทั้งนี้ ASC มีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและออกฉลากชั้นนำของโลกสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความรับผิดชอบ ASC เป็นองค์กรระดับโลกซึ่งร่วมงานกับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้แปรรูปอาหารทะเล บริษัทค้าปลีกและบริการอาหาร นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มอนุรักษ์ ตลอดจนภาคสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารทะเลที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยโปรแกรมรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ ASC และการออกฉลากอาหารทะเล มีจุดประสงค์เพื่อยกย่องและตอบแทนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
            
          แหล่งข้อมูลอ้างอิง

          สามารถติดต่อขอรับได้

          สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:
          โซฟี ไรอัน (Sophie Ryan)
          AXON Communications
          +44(0)7809-390-664
          sryan@axon-com.com

          จิล มัวร์ (Jill Moors)
          AXON Communications
          +44(0)203-595-2415
          jmoors@axon-com.com

          แหล่งข่าว: Global Salmon Initiativeเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode